Programul Erasmus+

Erasmus+ este Programul UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului.

Educația, formarea, tineretul și sportul sunt domenii-cheie care sprijină cetățenii în dezvoltarea lor personală și profesională. Educația și formarea de înaltă calitate și favorabilă incluziunii, precum și învățarea informală și nonformală, în cele din urmă îi echipează pe tinerii și participanții de toate vârstele cu calificările și competențele necesare pentru participarea lor semnificativă într-o societate democratică, pentru înțelegerea interculturală și pentru o tranziție de succes pe piața muncii. Erasmus+ depune eforturi pentru a contribui la societăți mai favorabile incluziunii și mai coezive, mai ecologice și mai adaptate la mediul digital.

Programul 2021-2027 pune un accent deosebit pe incluziunea socială, tranziția ecologică și digitală și promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Erasmus+ oferă oportunități de mobilitate și cooperare în:

învățământul superior

educație și formare profesională

învățământul școlar

educația adulților

tineret

sport

Programul are o structură clară și oferă sprijin în mai multe aspecte diferite:

AC 1: Mobilitatea persoanelor

Aceasta oferă o varietate de oportunități pentru cursanți și personal: oportunități pentru elevi, studenți, stagiari și tineri, precum și pentru profesori, învățători, formatori, lucrători de tineret, antrenori sportivi, personal al instituțiilor de învățământ și al organizațiilor societății civile de a efectua o experiență de învățare și/sau profesională într-o altă țară.

De asemenea, există acțiuni care oferă tinerilor în vârstă de 18 ani posibilitatea de a avea o primă experiență individuală sau de grup de scurtă durată, de a călători în Europa în cadrul unei activități educaționale informale, cu scopul de a le stimula sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană și de a descoperi diversitatea culturală a acesteia.

Printre toate beneficiile pentru dezvoltarea personală și profesională, mobilitățile îi sprijină pe cetățenii UE să descopere diversitatea culturală a UE, să își stimuleze sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană, să își îmbunătățească participarea la viața democratică, contribuind la obiectivele comune ale Uniunii Europene.

AC 2: Cooperarea între organizații și instituții

Aceasta sprijină parteneriatele pentru: (a) Cooperare al cărei obiectiv principal este de a permite organizațiilor să își sporească calitatea și relevanța activităților lor, să își dezvolte și să își consolideze rețelele de parteneri, să își dezvolte capacitatea de a opera în comun la nivel transnațional, stimulând internaționalizarea activităților lor și prin schimbul sau dezvoltarea de noi practici și metode, precum și prin schimbul și confruntarea de idei. (b) La scară mică care vizează lărgirea accesului la program pentru actorii la scară mică și pentru persoanele care sunt greu accesibile în domeniul educației școlare, al educației adulților, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului.

AC oferă, de asemenea, un sprijin care vizează promovarea excelenței și a internaționalizării la nivel mondial a învățământului superior și a instituțiilor de învățământ superior, precum și crearea de platforme transnaționale de centre de excelență profesională, strâns integrate în strategiile locale și regionale de creștere, inovare și competitivitate

AC 3: Sprijin pentru dezvoltarea politicilor și cooperare

Oferă sprijin pentru cooperarea în materie de politici la nivelul UE, contribuind astfel la dezvoltarea de politici noi, care pot declanșa modernizarea și reformele la nivelul UE și la nivelul sistemelor, în domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

Acțiunile includ o gamă largă de activități legate de: 

  • pregătirea și sprijinirea punerii în aplicare a agendei politice a UE privind educația, formarea, tineretul și sportul;
  • încurajarea dialogului politic cu părțile interesate din interiorul și din afara UE, prin conferințe, evenimente și alte activități care implică factorii de decizie politică, practicienii și alte părți interesate din domeniile educației, formării, tineretului și sportului, pentru a sensibiliza cu privire la agendele politice europene relevante și pentru a promova Europa ca destinație excelentă de studiu și cercetare.