Proiectul

Industriile culturale și creative (ICC) sunt considerate motoare de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de incluziune socială în întreaga UE. Cu toate acestea, există deficiențe și neconcordanțe în ceea ce privește aptitudinile și competențele de management și antreprenoriat ale profesioniștilor din ICC, în special atunci când sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior de artă. În același timp, cunoștințele studenților de la afaceri despre specificul ICC sunt limitate. Acest lucru împiedică, într-un fel, dezvoltarea întregului potențial de creștere a economiei creative.

ICC au nevoie de o interacțiune reală între diferite domenii de cercetare și studii, astfel încât educația să încurajeze nu doar o nouă mentalitate orientată spre valorificarea economiei creative, ci și o mai bună înțelegere a ICC ca „faruri” ale unei societăți incluzive bazate pe cunoaștere. În acest sens, FENICE își propune să ofere o abordare interdisciplinară inovatoare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de management al inovării la studenții și absolvenții care urmează o carieră în ICC.

FENICE urmărește să îmbunătățească calitatea și relevanța educației în domeniul afacerilor și al artei pentru ICC, concentrându-se pe inovațiile netehnologice care sunt create în cadrul economiei creative în cinci țări participante la program. Acesta este conceput:

  • ca să sprijine cercetarea în domeniul managementului și al antreprenoriatului pentru ICC în vederea adaptării educației la nevoile de competențe, la valoarea inovării și a sustenabilității.
  • ca să sprijine cercetarea în domeniul managementului și al antreprenoriatului pentru ICC în vederea adaptării educației la nevoile de competențe, la valoarea inovării și a sustenabilității.
  • să elaboreze un model de parteneriat între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri pentru a promova incubarea, înființarea de noi întreprinderi și antreprenoriatul în ICC din comunitățile locale.

FENICE are în vedere elaborarea de programe de curs, materiale de formare și învățare online care să contribuie la acoperirea lacunelor identificate în materie de competențe și să ofere oportunități pentru înființarea de cursuri atât tradiționale, cât și de LLL, adaptate la nevoile studenților netradiționali. În cele din urmă, FENICE va crea o platformă de învățare online care oferă cursuri de management și antreprenoriat în ICC și introduce un model de parteneriat între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri pentru stimularea gândirii antreprenoriale a studenților și pentru consilierea profesională a absolvenților.

Impactul preconizat al proiectului pe termen lung este:

reconfirmarea credibilității ICC ca sectoare inovatoare, incluzive și durabile

facilitarea transferului de cunoștințe și de capacități în gestionarea ICC între instituțiile de învățământ și regiunile europene

contribuția la dezvoltarea de programe de educație interdisciplinare care să răspundă nevoilor actuale și viitoare de competențe ale ICC și să crească efectul pozitiv de propagare asupra altor sectoare și asupra societății.

contribuția la stabilirea unor parteneriate creative la nivel universitar, care să implice întreprinderi și autorități publice, pentru a sprijini ICC în cadrul comunităților și regiunilor.