Erasmus+ Program

Erasmus+ je EU program u oblasti obrazovanja, obuke, mladih i sporta.

Obrazovanje, obuka, mladi i sport predstavljaju ključne oblasti koje podržavaju građane u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju. Visok kvalitet, inkluzivno obrazovanje i usavršavanje, kao i informalno i neformalno učenje, konačno omogućavaju mladim ljudima i učesnicima svih uzrasta kvalifikacije i veštine neophodne za njihovo smisleno učešće u demokratskom društvu, interkulturalno razumevanje i uspešnu tranziciju na tržištu rada. Erasmus+ ulaže napor kako bi dao doprinos inkluzivnijim, povezanijem, ekološkim i digitalnim društvima.

Program 2021-2027 stavlja snažan fokus na socijalnu inkluziju, ekološke i digitalne tranzicije, promovisanje učešća mladih u demokratskom društvu.

Erasmus+ nudi mogućnost mobilnosti i saradnje u:

visokom obrazovanju

stručnom obrazovanju i usavršavanju

školskom obrazovanju

obrazovanju odraslih

oblasti mladih

sportu

Program ima jasnu strukturu i omogućava podršku nekoliko različitih aspekata:

KA 1: Mobilnost pojedinaca

Pruža različite mogućnosti studentima i osoblju: mogućnosti za učenike, studente, pripravnike i mlade ljude, kao i za profesore, nastavnike, trenere, omladinske radnike, sportske trenere, osoblje obrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva da steknu znanja i/ili profesionalno iskustvo u drugoj zemlji.

Takođe postoje i akcije koje nude mladim od 18 godina  kratkoročnu priliku da po prvi put dožive individualno ili grupno iskustvo putovanja širom Evrope u okviru neformalne obrazovne aktivnosti čiji je cilj podsticanje osećaja pripadnosti Evropskoj uniji uz otkrivanje njene kulturne raznolikosti.

Pored prednosti kada je u pitanju lični i profesionalni razvoj, mobilnost podržava građane EU u otkrivanju kulturne raznolikosti EU, jača njihov osećaj pripadnosti Evropskoj uniji, pozitivno utiče na njihovo učešće u demokratskom životu i doprinosi zajedničkim ciljevima Evropske unije.

KA 2: Saradnja među organizacijama i institucijama

Podržava partnerstva: (a) za saradnju čiji je primarni cilj da omogući organizacijama da povećaju kvalitet i relevantnost svojih aktivnosti, da razviju i ojačaju svoje mreže partnera, povećaju svoje kapacitete za zajedničko delovanje na transnacionalnom nivou, podstičući internacionalizaciju svojih aktivnosti razmenom ili razvojem novih praksi i metoda, kao i razmenom i suočavanjem ideja. (b) manjeg obima čiji je cilj proširenje pristupa programu zarad manjih aktera i pojedinaca do kojih je teško doći u oblastima školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih, stručnog obrazovanja i usavršavanja, mladih i sporta.

KA takođe pruža podršku koja ima za cilj podsticanje izvrsnosti i internacionalizacije visokog obrazovanja i institucija širom sveta, kao i uspostavljanje transnacionalnih platformi centara za profesionalnu izvrsnost koji su blisko integrisani u lokalne i regionalne strategije za rast, inovacije i konkurentnost.

KA 3: Podrška politikama razvoja i saradnje

Omogućava podršku političkoj saradnji na nivou EU, čime doprinosi razvoju novih politika koje mogu pokrenuti modernizaciju i reforme na nivou EU i sistema u oblastima obrazovanja, obuke mladih i sporta.

Akcije uključuju veliki broj aktivnosti koje se odnose na: 

  • pripremu i podršku u sprovođenju programa politike EU o obrazovanju, obuci, mladima i sportu;
  • podsticanje političkog dijaloga sa akterima unutar i izvan EU putem konferencija, događaja i drugih aktivnosti koje uključuju kreatore politika, stručna lica i druge aktere u oblastima obrazovanja, obuke, mladih i sporta radi podizanja svesti o relevantnim programima evropskih politika i promovisanja Evrope kao odlične destinacije za studiranje i istraživanje.