Industrii culturale și creative

Bogatul patrimoniu cultural al Europei, cu valorile sale comune, bogăția de monumente și situri și diversitatea creativă a tradițiilor, meșteșugurilor, artelor, arhitecturii, literaturii, limbilor, teatrului, filmelor și muzicii, nu numai că ne reflectă trecutul, dar ne modelează prezentul și ne construiește viitorul.

PATRIMONIUL CULTURAL ȘI INDUSTRIILE CULTURALE ȘI CREATIVE – CERCETARE FACILITATĂ DE COMISIA EUROPEANĂ

Industriile culturale și creative (ICC) stimulează creșterea economică, crearea de locuri de muncă și veniturile din exporturi, promovând în același timp incluziunea socială, diversitatea culturală și dezvoltarea umană, în special la nivel local și regional. Prin urmare, acestea pot fi considerate ca fiind activități economice vitale pentru o economie europeană dinamică și rezistentă.

Conform Cărții verzi privind potențialul ICC a Comisiei Europene [COM (2010) 183 Final], ICC se referă la:

Arte vizuale

Arta spectacolului

Muzică

Tv și radio

Moștenire culturală

Film, dvd și video

Jocuri

Media nouă

Cărți și presă

Arhitectură și design

ICC sunt sectoare cu o creștere rapidă. Conform celor mai recente date disponibile (EIF-KEA, Analiza de piață a ICC în EUROPA, ian, 2021):

Cu o valoare adăugată de 412.929 milioane EUR (2017), ICC reprezintă 5,5% din economia globală a UE.

Ponderea CCS în totalul forței de muncă europene a crescut de la 5,6% în 2013 la 6,2% în 2017.

Întreprinderile CCS reprezintă, în medie, în toate statele membre, 12,1% din numărul total de întreprinderi naționale.

Importanța economică a CSC este similară cu cea a altor sectoare cu importante efecte de propagare cum ar fi TIC și cazare.

La nivel european nu este singura arenă în care sectorul cultural ocupă un loc de frunte – acesta are aceleași poziții puternice și în economia globală. În ciuda acestui fapt, industriile culturale și creative se confruntă cu o serie de provocări legate de competențe care ar putea împiedica creșterea, competitivitatea și viabilitatea lor viitoare. Identificarea și abordarea acestor provocări în materie de competențe ar trebui să fie o prioritate cheie pentru toate părțile interesate, dar mai ales pentru instituțiile de învățământ.

Dificultățile de recrutare a anumitor competențe pentru o industrie culturală sau creativă pe o piață competitivă, împreună cu lipsa de formare a forței de muncă și de dezvoltare continuă a carierei accentuează lacunele și deficitele de competențe existente. Dezvoltarea competențelor de conducere și de management a fost identificată ca fiind o problemă permanentă, în special capacitatea liderilor de a se adapta la noile tendințe și tehnologii și de a-și dezvolta modelele și abordările