Projekat

Kulturne i kreativne industrije (KKI) smatraju se pokretačima ekonomskog rasta, stvaranja novih radnih mesta i društvene uključenosti u čitavoj EU. Međutim, postoje nedostaci i neusklađenosti kada su u pitanju veštine i kompetencije za upravljanje i preduzetništvo profesionalaca u KKI, posebno kada dolaze sa kvalifikacijama iz umetničkih visokoškolskih ustanova. U isto vreme, poznavanje specifičnosti KKI kada su u pitanju studenti poslovnih studija je takođe ograničeno. Sve to, u određenoj meri, ugrožava pun potencijal razvoja kreativne ekonomije.

Kada su u pitanju KKI, neophodno je stvoriti istinsku interakciju između različitih polja istraživanja i studija na način da obrazovanje ne samo da podstiče novi način razmišljanja usmeren ka valorizaciji kreativne ekonomije, već i podstiče bolje razumevanje KKI kao „svetionika“ inkluzivnog društva zasnovanog na znanju. S tim u vezi, cilj FENICE projekta je da ponudi inovativni interdisciplinarni pristup izgradnji preduzetničkih i veština upravljanja inovacijama kod studenata i diplomiranih studenata koji žele da nastave karijeru u KKI.

FENICE nastoji da poboljša kvalitet i relevantnost poslovnog i umetničkog obrazovanja u kulturnim i kreativnim industrijama (KKI) fokusirajući se na netehnološke inovacije prisutne u kreativnoj ekonomiji pet programskih zemalja: Dizajniran je sa ciljem da:

  • podrži istraživanja u oblasti menadžmenta i preduzetništva KKI u cilju prilagođavanja obrazovanja potrebama veština, vrednostima inovacija i održivosti.
  • podrži istraživanja u oblasti menadžmenta i preduzetništva KKI u cilju prilagođavanja obrazovanja potrebama veština, vrednostima inovacija i održivosti.
  • Razradi model za visokoškolsko-poslovna partnerstva za promociju inkubatora, start-up kompanija i preduzetništva u KKI u lokalnim zajednicama

FENICE predviđa izradu nastavnih planova, materijala za obuku i e-učenje koji doprinose rešavanju identifikovanih nedostataka u veštinama i pružanju mogućnosti za uvođenje i tradicionalnih i celoživotnih kurseva, prilagođenih potrebama ne-klasičnih studenata. Konačno, FENICE će stvoriti platformu za e-učenje sa nastavnim planovima/ kursevima iz menadžmenta i preduzetništva u KKI, uvodeći model visokoškolsko-poslovnog partnerstva za podsticanje preduzetničkog načina razmišljanja kod studenata, kao i za karijerno savetovanje diplomiranih studenata.

Dugoročni uticaj projekta je:

da se ponovo potvrdi kredibilitet KKI kao inovativnog, inkulzivnog i održivog sektora

da se olakša transfer znanja i kapaciteta u upravljanju KKI između evropskih obrazovnih institucija i regiona

da se doprinese razvoju interdisciplinarnih obrazovnih programa koji odgovoraju na postojeće i potencijalne potrebe kada su u pitanju veštine u KKI, kao i da se poveća pozitivni efekat “prelivanja” i na druge industrije i društvo

da doprinesu uspostavljanju kreativnih univerzitetskih partnerstava koja uključuju predstavnike javnih vlasti i poslovnog sektora i podršku KKI unutar zajednice i regiona