Universitatea de Management din Varna

UMV este specializată în științe sociale și oferă programe de studiu în afaceri, management, administrație și turism. De asemenea, oferă educație inovatoare în domeniul artelor culinare și al ospitalității, precum și în domeniul ingineriei software. Cele mai multe programe de studiu ale UMV sunt oferite exclusiv în limba engleză și conduc la obținerea a două diplome, și anume una de la UMV și o a doua de la o universitate parteneră strategică a UMV situată într-o altă țară din UE.

Un număr semnificativ de cadre didactice de la UMV publică în reviste științifice internaționale – conform Scopus, cadrele didactice de la UMV au fost autorii a 12 dintre cele mai citate 50 de publicații (24%) publicate între 2010-2016 în domeniul științelor sociale, afacerilor, economiei, finanțelor și contabilității, științelor umaniste.

Conform ratingului instituțiilor de învățământ superior din Bulgaria în 2017, publicat de MES, UMV ocupă primul loc în țară pentru numărul de citări în domeniile științifice „Administrație și management” și „Economie” conform Scopus și locul al doilea pentru cercetarea științifică în domeniul „Turism”.

UMV găzduiește un Centru Regional al Academiei Bulgare de Științe și publică European Journal of Tourism Research/Jurnalul European de Cercetare în Turism (EJTR, http://ejtr.vumk.eu) – singurul jurnal științific din domeniul turismului din Bulgaria publicată în limba engleză, cu un comitet editorial format din 52 de cercetători de top în domeniul turismului din 26 de țări. Jurnalul a fost indexat în Scopus și Web of Science în 2016.

În 2016, UMV a inițiat înființarea unui consorțiu național de cercetare, care include 4 instituții de învățământ superior și 4 institute de cercetare științifică din cadrul Academiei Bulgare de Științe (BAS), care își unesc capitalul tehnic și științific pentru realizarea inițiativelor de cercetare aplicată complexă inovatoare pentru generarea de tehnologii și soluții noi în domeniul industriilor creative și recreative. Această inițiativă a dus la înființarea primului și singurului Centru de Competență în domeniul industriilor creative și recreative din Bulgaria.