2η συνάντηση εταίρων


Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 2η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Σύλληψη ιδέας/Διατύπωση του IO1

Η διεπιστημονική ομάδα του FENICE συνεδρίασε στις 18 Δεκεμβρίου για να συζητήσει το πρώτο πνευματικό προϊόν – την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους σχολών επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών. Πολλές υπέροχες ιδέες προέκυψαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ιδεών των ειδικών. Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να καινοτομήσουμε το δικό μας πεδίο έρευνας και να διευκολύνουμε τη γόνιμη ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών.

Πολλές υπέροχες ιδέες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του brain-storming/ ανταλλαγής ιδεών των ειδικών.