Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, με τις κοινές της αξίες, τον πλούτο των μνημείων και των τόπων της και τη δημιουργική ποικιλομορφία των παραδόσεων, των τεχνών, της χειροτεχνίας, της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας, των γλωσσών, του θεάτρου, των ταινιών και της μουσικής, όχι μόνο αντικατοπτρίζει το παρελθόν μας αλλά διαμορφώνει το παρόν και χτίζει το μέλλον μας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ με τη βοηθεια της ΕΥΡΩΠΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα έσοδα από εξαγωγές, ενώ προωθούν την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ανθρώπινη ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν, επομένως, να θεωρηθούν ως ζωτικές οικονομικές δραστηριότητες για μια ζωντανή και ανθεκτική Ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για τις δυνατότητες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2010) 183 Τελικό), οι ΠΔΒ αφορούν στα εξής:

Εικαστικεσ τεχνεσ

Τεχνεσ του θεαματοσ

Μουσικη

Τηλεοραση ραδιοφωνο

Πολιτιστικη κληρονομια

Ταινιες, dvd και βιντεο

Παιχνιδια

Νεα μεσα

Βιβλια και τυποσ

Αρχιτεκτονικη /design

Οι ΠΔΒ είναι τομείς υψηλής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα (EIF-KEA, Ανάλυση αγοράς των ΠΔ στην ΕΥΡΩΠΗ, Ιανουάριος, 2021):

Με προστιθέμενη αξία 412.929 εκατομμύρια ευρώ (2017), οι ΠΔΒ αντιπροσωπεύουν το 5,5% της συνολικής οικονομίας της ΕΕ.

Το μερίδιο των ΠΔΒ του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού αυξήθηκε από 5,6% το 2013 σε 6,2% το 2017.

Οι επιχειρήσεις ΠΔΒ αντιπροσωπεύουν, κατά μέσο όρο, στα κράτη μέλη, το 12,1% του συνολικού αριθμού των εθνικών επιχειρήσεων.

Η οικονομική σημασία των ΠΔΒ είναι παρόμοια με εκείνη άλλων τομέων όπως οι ΤΠΕ και οι υπηρεσίες φιλοξενίας και τροφίμων με σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις.

Το Ευρωπαϊκό πεδίο δεν είναι η μόνη αρένα όπου ο πολιτιστικός τομέας βρίσκεται στο προσκήνιο – έχει τις ίδιες ισχυρές θέσεις και στην παγκόσμια οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, ο πολιτισμός και οι δημιουργικές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις δεξιοτήτων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη μελλοντική τους ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεξιοτήτων θα πρέπει να αποτελούν βασική προτεραιότητα για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, αλλά ιδιαίτερα για τα ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση.

Οι δυσκολίες πρόσληψης ορισμένων δεξιοτήτων σε μια κουλτούρα ή δημιουργική βιομηχανία σε μια ανταγωνιστική αγορά, σε συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού και τη συνεχή εξέλιξη της σταδιοδρομίας οξύνουν τα υπάρχοντα κενά δεξιοτήτων και τις ελλείψεις. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διαχείρισης έχει αναγνωριστεί ως ένα τρέχον θέμα, ιδιαίτερα η ικανότητα των ηγετών να προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και τεχνολογίες και να αναπτύσσουν τα μοντέλα και τις προσεγγίσεις τους.