Νέα

7η συνάντηση εταίρων

7η συνάντηση εταίρων

Βρήκαμε μια ευέλικτη λύση της πρόκλησης να οργανώσουμε διαφορετικές πτυχές σπουδών, πανεπιστημιακές προσεγγίσεις και εμπειρία σε 1 κοινή δομή για εκπαιδευτικό υλικό.

Ετήσιο Συνέδριο EUNIS2021

Ετήσιο Συνέδριο EUNIS2021

Ετήσιο Συνέδριο – Μια νέα εποχή προκλήσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

4η συνάντηση εταίρων

4η συνάντηση εταίρων

Πώς να εφαρμόσετε τη βιωματική προσέγγιση μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος με πραγματικούς όρου?