Νέα

Εντατικό πρόγραμμα σπουδών

Εντατικό πρόγραμμα σπουδών

Μετά από μήνες γόνιμης συνεργασίας και κοινής εργασίας, οι εταίροι της FENICE ανέπτυξαν 4 διεπιστημονικά μαθήματα για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις ΚΠΕ.

Πιλοτική εφαρμογή των εκροών FENICE

Πιλοτική εφαρμογή των εκροών FENICE

Πάνω από 2 χρόνια τώρα, η κοινή μας ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέπτυξε 4 προγράμματα μαθημάτων που συμπληρώνονται από εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

FENICE Οι έξοδοι είναι μετά την οριστικοποίηση

FENICE Οι έξοδοι είναι μετά την οριστικοποίηση

Πάνω από 2 χρόνια τώρα, η κοινή μας ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέπτυξε 4 προγράμματα μαθημάτων που συμπληρώνονται από εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Ενδέκατη συνάντηση εταίρων

Ενδέκατη συνάντηση εταίρων

Ακριβώς 20 μήνες μετά την έναρξη του έργου συναντηθήκαμε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 11ης συνάντησης των εταίρων μας, που αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε αυτοπροσώπως στο υπέροχο Πόρτο.

Το 3ο ενημερωτικό δελτίο της FENICE είναι διαθέσιμο

Το 3ο ενημερωτικό δελτίο της FENICE είναι διαθέσιμο

Κάθε χρόνο υπάρχει τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή πόλη που επιδεικνύει ευρέως τον πλούσιο πολιτισμό και την κληρονομιά της και η οποία ανακηρύσσεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.