Εντατικό πρόγραμμα σπουδών

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Να δοκιμαστεί πιλοτικά το πρόγραμμα μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε σε μια ομάδα 15 φοιτητών.

Μετά από μήνες γόνιμης συνεργασίας και κοινής εργασίας, οι εταίροι της FENICE ανέπτυξαν 4 διεπιστημονικά μαθήματα για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις ΚΠΕ.

Τώρα, στο τέλος του έργου, τα δοκιμάζουμε πιλοτικά. Στο πλαίσιο του εντατικού προγράμματος σπουδών διάρκειας 5 ημερών συγκεντρώσαμε 15 νέους από 5 χώρες εταίρους και τους βυθίσαμε στις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων στις ΚΠΙ. Αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία ήταν πολύ συναρπαστική για τους συμμετέχοντες. Απόλαυσαν το πρόγραμμα και μοιράζονται ότι έμαθαν πολλά νέα πράγματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας την περίοδο 24 – 28 Απριλίου 2023.


Στο τέλος του έργου ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε πιλοτικά τα αποτελέσματά μας.

Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ρουμανία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ρουμανία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι το 4ο Συνέδριο Δημιουργικών Συμπράξεων. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 30 άτομα – φοιτητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιχειρηματίες της ΚτΠ, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και συμμετείχαν εντατικά στη συζήτηση για την ανάγκη και τις δυνατότητες των συμπράξεων και της δικτύωσης.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στη Ρουμανία

Συνέδριο για δημιουργικές συνεργασίες – Βουλγαρία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνδιάσκεψη για δημιουργικές συνεργασίες – Βουλγαρία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Στις 29 και 30 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε το Συνέδριο Δημιουργικών Συνεργασιών στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης παρουσιάσαμε το έργο μας σε περισσότερους από 60 συμμετέχοντες. Αφιερώσαμε επίσης χρόνο για να παρουσιάσουμε ορισμένα καλά παραδείγματα διαχείρισης και επιχειρηματικότητας στις ΚΠΕ, συζητώντας πιθανές διατομεακές συνεργασίες και δικτύωση. Εάν χάσατε το συνέδριο, μπορείτε ακόμα να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη ζωντανή ροή του στη σελίδα μας στο Facebook.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στη Βουλγαρία

Συνέδριο για δημιουργικές συνεργασίες – Πορτογαλία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνδιάσκεψη για δημιουργικές συνεργασίες – Πορτογαλία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Το συνέδριο για τις δημιουργικές συνεργασίες στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου στο Πόρτο. Εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και την εκδήλωση επισκέφθηκαν περισσότερα από 70 άτομα. Το κοινό αυτό αποτέλεσε μια καλή πλατφόρμα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, αλλά και για τη συζήτηση των δυνατοτήτων των CCis και των δυνατοτήτων για συμπράξεις μεταξύ των φορέων, καθώς και με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στην Πορτογαλία

Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ελλάδα

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ελλάδα

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Το συνέδριο για τις δημιουργικές συνεργασίες πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2023 στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι σίγουρα μια χώρα με πλούσια ιστορία και πολιτισμό αλλά και με καλές πρακτικές στη δημιουργία διεπιστημονικών συνεργασιών. Είμαστε ευτυχείς που μέρος αυτών παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας FENICE.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η διεθνής ομάδα των εταίρων του έργου. Εάν χάσατε το συνέδριο, μπορείτε ακόμα να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη ζωντανή ροή του στη σελίδα μας στο Facebook.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στην Ελλάδα

Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Σερβία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνδιάσκεψη για δημιουργικές συνεργασίες – Σερβία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Ξεκινάμε τον κύκλο των εκδηλώσεων Multiplier με ένα συνέδριο στη Σερβία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023, όταν το Νόβι Σαντ ήταν ακόμη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ήταν τιμή μας να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης. Ωστόσο, οι πρακτικές εταιρικής σχέσης που καθιερώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ιδιαίτερου έτους για το Νόβι Σαντ και παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ενέπνευσαν την ομάδα ερευνητών μας όσον αφορά τις βελτιώσεις του σχεδίου μας για το μοντέλο ΑΕΙ-επιχειρήσεων. Εάν χάσατε το συνέδριο, μπορείτε ακόμα να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη ζωντανή ροή του στη σελίδα μας στο Facebook.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στη Σερβία

Ενδέκατη συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνάντηση των εταίρων

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Ανασκόπηση της κατάστασης του έργου σε όλες τις πτυχές. Οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και της πλατφόρμας και καταιγισμός ιδεών σχετικά με το μοντέλο ΑΕΙ – εταιρικής σχέσης

Μετά από μήνες γόνιμης συνεργασίας και κοινής εργασίας, οι εκπρόσωποι των εταίρων της FENICE συναντήθηκαν για πρώτη φορά προσωπικά. Αυτή η πρώτη συνάντηση με διακρατική κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας στις 29 Ιουνίου.

Και οι 9 εμπειρογνώμονες συμμετείχαν ενεργά στις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, εξετάζοντας την υλοποίηση του έργου σε όλες τις πτυχές – ανάπτυξη των αποτελεσμάτων, οικονομική υλοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση. Τέλος, ένωσαν τις διαφορετικές γνώσεις τους για να αναπτύξουν ιδέες σχετικά με τη δομή ενός μοντέλου για τη σύμπραξη ΑΕΙ-επιχειρήσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στις ΚΠΕ.


Ακριβώς 20 μήνες μετά την έναρξη του έργου συναντηθήκαμε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 11ης συνάντησης των εταίρων μας, που αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε αυτοπροσώπως στο υπέροχο Πόρτο.

7η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 7η συνάντηση εταίρων 

Στόχοι/Ατζέντα: Υιοθέτηση κοινής γενικής δομής για το εκπαιδευτικό υλικό

Η ομάδα του FENICE απέδειξε για μία ακόμη φορά τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία της. Η πρόκληση του μαθήματός μας είναι να βάλουμε 2 εντελώς διαφορετικά πεδία σπουδών σε 1, αλλά η τεχνογνωσία μας και η προθυμία μας παρέχουν κατάλληλες λύσεις. Αυτές οι λύσεις πρέπει να ερευνηθούν και να δοκιμαστούν όσον αφορά τη σκοπιμότητα στην επιλεγμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο.


Βρήκαμε μια ευέλικτη λύση της πρόκλησης να οργανώσουμε διαφορετικές πτυχές σπουδών, πανεπιστημιακές προσεγγίσεις και εμπειρία σε 1 κοινή δομή για εκπαιδευτικό υλικό.

6η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 6η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Έναρξη της ανάπτυξης του επόμενου αποτελέσματος/προϊόντος του έργου.

Η ομάδα του FENICE ολοκλήρωσε με επιτυχία συνολικά 4 προγράμματα σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους από σχολές επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών και για ενήλικες που μορφώνονται στους ίδιους τομείς. Αυτό όμως ήταν μόνο μέρος της δουλειάς. Ένα σύνολο συνειδητού, εστιασμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα εκπαιδευτικού υλικού θα αποτελέσει αντικείμενο ανάπτυξης εντός της κοινοπραξίας. Σήμερα, ξεκινήσαμε με μια ανάκληση του παραδοτέου του επόμενου έργου και συζήτηση για μια κατάλληλη κοινή δομή. Διαφορετικά πανεπιστήμια, διαφορετική πρακτική, διαφορετικά θέματα και προσεγγίσεις. Θα προσεγγίσουμε την ανάπτυξη με τρόπο ώστε να υιοθετήσουμε το πιο ευέλικτο πρότυπο για εκπαιδευτικό υλικό.


Με τη συνάντηση αυτή ξεκίνησε η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

5η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 5η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Ανάληψη του προτελευταίου προϊόντος του έργου, συνεργασία

Οι εταίροι του FENICE συναντήθηκαν στις 28 Απριλίου για να επιβεβαιώσουν ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους σχολών επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών είναι έτοιμα.

Η ερευνητική ομάδα προχωρά στη μετάφραση των αναλυτικών προγραμμάτων και την ενεργό ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων εκμάθησης ενηλίκων.


Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του FENICE για φοιτητές είναι έτοιμα.

>