7η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 7η συνάντηση εταίρων 

Στόχοι/Ατζέντα: Υιοθέτηση κοινής γενικής δομής για το εκπαιδευτικό υλικό

Η ομάδα του FENICE απέδειξε για μία ακόμη φορά τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία της. Η πρόκληση του μαθήματός μας είναι να βάλουμε 2 εντελώς διαφορετικά πεδία σπουδών σε 1, αλλά η τεχνογνωσία μας και η προθυμία μας παρέχουν κατάλληλες λύσεις. Αυτές οι λύσεις πρέπει να ερευνηθούν και να δοκιμαστούν όσον αφορά τη σκοπιμότητα στην επιλεγμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο.


Βρήκαμε μια ευέλικτη λύση της πρόκλησης να οργανώσουμε διαφορετικές πτυχές σπουδών, πανεπιστημιακές προσεγγίσεις και εμπειρία σε 1 κοινή δομή για εκπαιδευτικό υλικό.

6η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 6η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Έναρξη της ανάπτυξης του επόμενου αποτελέσματος/προϊόντος του έργου.

Η ομάδα του FENICE ολοκλήρωσε με επιτυχία συνολικά 4 προγράμματα σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους από σχολές επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών και για ενήλικες που μορφώνονται στους ίδιους τομείς. Αυτό όμως ήταν μόνο μέρος της δουλειάς. Ένα σύνολο συνειδητού, εστιασμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα εκπαιδευτικού υλικού θα αποτελέσει αντικείμενο ανάπτυξης εντός της κοινοπραξίας. Σήμερα, ξεκινήσαμε με μια ανάκληση του παραδοτέου του επόμενου έργου και συζήτηση για μια κατάλληλη κοινή δομή. Διαφορετικά πανεπιστήμια, διαφορετική πρακτική, διαφορετικά θέματα και προσεγγίσεις. Θα προσεγγίσουμε την ανάπτυξη με τρόπο ώστε να υιοθετήσουμε το πιο ευέλικτο πρότυπο για εκπαιδευτικό υλικό.


Με τη συνάντηση αυτή ξεκίνησε η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

5η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 5η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Ανάληψη του προτελευταίου προϊόντος του έργου, συνεργασία

Οι εταίροι του FENICE συναντήθηκαν στις 28 Απριλίου για να επιβεβαιώσουν ότι τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους σχολών επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών είναι έτοιμα.

Η ερευνητική ομάδα προχωρά στη μετάφραση των αναλυτικών προγραμμάτων και την ενεργό ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων εκμάθησης ενηλίκων.


Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του FENICE για φοιτητές είναι έτοιμα.

4η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 4η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Συζήτηση για την πρόοδο της ανάπτυξης του προϊόντος, συνεργασία

Οι εργασίες για την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του FENICE έχουν προχωρήσει πολύ μετά από μια ενεργή ανταλλαγή σχεδίων και ιδεών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις 29 Μαρτίου, η ομάδα του FENICE συναντήθηκε για να συζητήσει την εφαρμογή της προσέγγισης της βιωματικής μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος με πραγματικούς όρους.

Τα μαθήματά μας για φοιτητές Επιχειρήσεων και Οικονομικών και για φοιτητές Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση. Επόμενο στην ατζέντα του έργου – τα αναλυτικά προγράμματα εκμάθησης ενηλίκων.


Πώς να εφαρμόσετε τη βιωματική προσέγγιση μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος με πραγματικούς όρου?

3η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 3η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: απόφαση της δομής και των θεμάτων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»

Η θεωρία της επιχειρηματικότητας είναι σημαντική για την επιτυχή λειτουργία μιας δημιουργικής επιχείρησης ή όχι; Πόσο βαθιά χρειάζεται ένας φοιτητής επιχειρήσεων να βυθιστεί στις σπουδές των τεχνών και των ανθρωπιστικών σπουδών για να μπορεί να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται μια δημιουργική επιχείρηση; Αυτά είναι μόνο μέρος των ερωτήσεων που συζητήθηκαν κατά την 3η συνάντηση εταίρων της ομάδας του FENICE. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά η ομάδα του FENICE επέλεξε 10 θέματα που θα καλύψουν τα πιο ουσιαστικά ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού όσον αφορά τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες, ώστε να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική καθοδήγηση αυτού του είδους των επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα.


Η ομάδα του FENICE επέλεξε 10 θέματα που θα συμπεριληφθούν σε κάθε ένα από τα μαθήματα FENICE

2η συνάντηση εταίρων


Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 2η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Σύλληψη ιδέας/Διατύπωση του IO1

Η διεπιστημονική ομάδα του FENICE συνεδρίασε στις 18 Δεκεμβρίου για να συζητήσει το πρώτο πνευματικό προϊόν – την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους σχολών επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών. Πολλές υπέροχες ιδέες προέκυψαν κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ιδεών των ειδικών. Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να καινοτομήσουμε το δικό μας πεδίο έρευνας και να διευκολύνουμε τη γόνιμη ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών.

Πολλές υπέροχες ιδέες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του brain-storming/ ανταλλαγής ιδεών των ειδικών.


1η συνάντηση συνεργατών

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 1η συνάντηση συνεργατών

Στόχοι/Ατζέντα: Συζήτηση για την υλοποίηση του έργου, προγραμματισμός της υλοποίησης, κατανομή εργασιών

Μια πολύ γόνιμη συνάντηση εταίρων ξεκίνησε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας FENICE. Αναπτύχθηκε στις αρχές του 2020 με βάση τις κοινές προσπάθειες και τις κοινές αξίες για την ανάπτυξη διεπιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΠΔΒ. Το έργο FENICEεπιτέλους «ζωντανεύει». Στους επόμενους 24 μήνες (από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2022) μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σερβία και τη Ρουμανία θα διευκολύνει τη γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των κλάδων των επιχειρήσεων/οικονομικών, τεχνών, κληρονομιάς, πληροφορικής και ΜΜΕ. Στο τέλος του, το FENICE θα μπορεί να παρουσιάζει με υπερηφάνεια αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων, εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονική μάθηση συμβάλλοντας στην κάλυψη των εντοπισμένων κενών δεξιοτήτων και στην παροχή ευκαιριών για τη δημιουργία παραδοσιακών αλλά και LLLμαθημάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μη παραδοσιακών μαθητών.


Αυτή η συνάντηση έθεσε τη βάση για μία γόνιμη συνεργασία.

>