Ετήσιο Συνέδριο EUNIS2021

Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), συνεργάτης του έργου FENICE, διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριο EUNIS2021 “A New Era of Digital Transformation Challenges for Higher Education” στις 9-11 Ιουνίου 2021. Είναι ανοιχτό για όλα τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια! Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο.


Ετήσιο Συνέδριο – Μια νέα εποχή προκλήσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση