7η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 7η συνάντηση εταίρων 

Στόχοι/Ατζέντα: Υιοθέτηση κοινής γενικής δομής για το εκπαιδευτικό υλικό

Η ομάδα του FENICE απέδειξε για μία ακόμη φορά τη δημιουργικότητα και την τεχνογνωσία της. Η πρόκληση του μαθήματός μας είναι να βάλουμε 2 εντελώς διαφορετικά πεδία σπουδών σε 1, αλλά η τεχνογνωσία μας και η προθυμία μας παρέχουν κατάλληλες λύσεις. Αυτές οι λύσεις πρέπει να ερευνηθούν και να δοκιμαστούν όσον αφορά τη σκοπιμότητα στην επιλεγμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο.


Βρήκαμε μια ευέλικτη λύση της πρόκλησης να οργανώσουμε διαφορετικές πτυχές σπουδών, πανεπιστημιακές προσεγγίσεις και εμπειρία σε 1 κοινή δομή για εκπαιδευτικό υλικό.