Πιλοτική εφαρμογή των εκροών FENICE

Πάνω από 2 χρόνια τώρα, η κοινή μας ομάδα εμπειρογνωμόνων ανέπτυξε 4 προγράμματα μαθημάτων που συμπληρώνονται από εκπαιδευτικό υλικό για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Τις επόμενες ημέρες (24-28 Απριλίου 2023) θα δοκιμάσουμε πιλοτικά αυτές τις εξελίξεις με μια ομάδα 15 φοιτητών, που θα υποδείξει κάθε εταίρος του έργου στο πλαίσιο του προγράμματος εντατικών σπουδών FENICE, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Εάν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από αυτό επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα www.training.fenice-project.eu.


Νέες προσεγγίσεις. Πιλοτικές δοκιμές.