Pilotiranje FENICE izlaza

Već više od 2 godine, naš zajednički tim stručnjaka razvio je 4 nastavna plana i programa kurseva dopunjena materijalima za obuku za obuku u  Menadžmentu i preduzetništvu u kulturnim i kreativnim industrijama. U narednim danima (24-28. aprila 2023.) ćemo pilot testirati ove razvoje sa grupom od 15 studenata, koje nominuje svaki partner na projektu u okviru programa FENICE Intenzivne studije, koji će se održati u Varni, Bugarska. Ako ste zainteresovani za kurs, možete koristiti i posetom www.training.fenice-project.eu


Novelski pristupi. Pilot Testing.