Univerzitet u Novom Sadu

Alături de Facultăți și Centre, trei Institute Științifice au un rol semnificativ în crearea unei baze științifice solide pentru procesul de modernizare continuă a ofertei educaționale.

Universitatea din Novi Sad dispune de o infrastructură de cercetare bine dezvoltată și un mare potențial de inovare. Biblioteca centrală și bibliotecile facultăților și ale institutelor oferă o gamă bogată de publicații. Universitatea înglobează aproximativ 250 de laboratoare. Universitatea din Novi Sad colaborează în mod activ cu instituții care aparțin Spațiului european comun de învățământ superior și cercetare și la nivel global.

Una dintre cele 14 facultăți ale Universității din Novi Sad este Academia de Arte din Novi Sad (AUNS), înființată în 1974. AUNS este cea mai mare instituție de învățământ superior din Serbia în domeniul artei, acoperind muzica, teatrul, artele plastice și studiile de arte aplicate. Academia și Universitatea din Novi Sad au ajuns să fie recunoscute ca entități orientate spre reformă în regiune și pe harta universităților din Europa.

Academia de Arte oferă studii pe trei cicluri, cu 35 de programe de studiu acreditate. Toate diplomele sunt conforme cu Bologna din 2006 și sunt aprobate de Comitetul Național de Acreditare. Academia angajează experți de top din țară.

Academia tinde să își consolideze capacitățile prin proiecte internaționale și mobilități ale studenților și personalului prin diverse programe precum Erasmus+, Europa Creativă, IPA, Tempus, Fondul Visegrad, Orizont 2020 etc.