Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ

Μαζί με τις Σχολές και τα Κέντρα, τρία Επιστημονικά Ινστιτούτα έχουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας σταθερής επιστημονικής βάσης για τη διαδικασία συνεχούς εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής προσφοράς.

Το Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ διαθέτει μια καλά αναπτυγμένη ερευνητική υποδομή και μεγάλες δυνατότητες καινοτομίας. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη και οι βιβλιοθήκες της Σχολής και του Ινστιτούτου προσφέρουν μια πλούσια σειρά εκδόσεων. Το Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει περίπου 250 εργαστήρια. Το Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ συνεργάζεται ενεργά με ιδρύματα που ανήκουν στον κοινό Ευρωπαϊκό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας και παγκοσμίως.

Μία από τις 14 σχολές του Πανεπιστημίου του Νόβι Σαντ είναι η Ακαδημία Τεχνών στο Νόβι Σαντ (AUNS), που ιδρύθηκε το 1974. Η AUNS είναι το μεγαλύτερο ΑΕΙ στη Σερβία στον τομέα της τέχνης, καλύπτοντας σπουδές στη μουσική, το θέατρο, τις καλές τέχνες και τις εφαρμοσμένες τέχνες. Η Ακαδημία και το Πανεπιστήμιο του Νόβι Σαντ έχουν αναγνωριστεί ως φορείς προσανατολισμένοι στη μεταρρύθμιση στην περιοχή αλλά και στο χάρτη των πανεπιστημίων στην Ευρώπη.

Η Ακαδημία Τεχνών προσφέρει τρεις κύκλους σπουδών με 35 διαπιστευμένα προγράμματα σπουδών. Όλα τα πτυχία είναι συμβατά με την Μπολόνια από το 2006 και έχουν εγκριθεί από την Εθνική Επιτροπή Διαπίστευσης. Η Ακαδημία απασχολεί κορυφαίους ειδικούς στη χώρα.

Η Ακαδημία τείνει να ενισχύσει τις ικανότητές της μέσω διεθνών έργων και κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μέσω διαφόρων προγραμμάτων όπως Erasmus+, Creative Europe, IPA, Tempus, Visegrad Fund, Horizon 2020 κ.λπ.