Университет в Нови Сад

Наред с факултетите и центровете, три научни института имат значителна роля в създаването на солидна научна база за процеса на непрекъснато модернизиране на образователната сфера.

Университетът в Нови Сад има добре развита изследователска инфраструктура и голям потенциал за иновации. Централната библиотека и тези на факултета и института, предлагат богат набор от публикации. Университетът включва около 250 лаборатории. Университетът в Нови Сад изгражда активно сътрудничество с институции, които принадлежат към общото европейско пространство за висше образование и научни изследвания и в световен мащаб.

Един от 14-те факултета на Университета в Нови Сад е Академията по изкуствата в Нови Сад (AUNS), основана през 1974 г. AUNS е най-голямото висше училище в Сърбия в областта на изкуството, вкл. музика, драма, изобразително изкуство и приложни изследвания в изкуствата. Академията и Университетът в Нови Сад са признати като ориентирани към реформи структури в региона и на картата на университетите в Европа.

Академията предлага три цикъла на обучение с 35 акредитирани учебни програми. Всички степени са съвместими с Болоня от 2006 г. и са одобрени от Националния комитет по акредитация. В Академията работят топ експерти в страната.

Академията има тенденция да подобрява капацитета си чрез международни проекти и мобилност на студенти и служители чрез различни програми като Еразъм+, Творческа Европа, IPA, Темпус, Вишеградски фонд, Хоризонт 2020 и др.