6. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  6. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Početak razvoja nove projektne celine

Tim projekta FENICE  je uspešno kreirao ukupno 4 nastavna plana/kursa „Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama“ za studente i diplomirane studente poslovnih, umetničkih i humanističkih nauka, kao i za odrasle polaznike u istim oblastima. Ali, to je samo deo posla. Materijali za obuku, koji su namenski fokusirani na ishode učenja biće razrađeni unutar konzorcijuma. Danas smo započeli  sa radom na sledećem ishodu projekta i diskutovali o njegovoj odgovarajućoj zajedničkoj strukturi. Različiti univerziteti, različita praksa, različite teme i pristupi. Naš pristup u kreiranju nastavnog materijala/ materijala za obuku podrazumeva usvajanje najfleksibilnijeg mogućeg obrasca.


Proces kreiranja nastavnog materijala/ materijala za obuku je započet ovim sastankom.