Intenzivni studijski program

Naziv/vrsta događaja:  Intenzivni studijski program

Ciljevi/Agenda: Probno testiranje razvijenog programa kursa i materijala za obuku sa grupom od 15 studenata

Nakon višemesečne plodne saradnje i zajedničkog rada, FENICE partneri su razvili 4 interdisciplinarna kursa za obuku iz menadžmenta i preduzetništva u CCI.

Sada, na samom kraju projekta, mi ih pilot testiramo. U okviru našeg petodnevnog intenzivnog studijskog programa okupili smo 15 mladih ljudi iz 5 partnerskih zemalja i uronili ih u specifičnosti poslovanja u CCI. Ovo iskustvo obuke bilo je veoma uzbudljivo za učesnike. Uživali su u programu i kažu da su naučili mnogo novih stvari.

Događaj je održan u Varni, Bugarska u periodu od 24. do 28. aprila 2023.


Na kraju projekta vreme je da pilot testiramo naše rezultate.

Pilotiranje FENICE izlaza

Već više od 2 godine, naš zajednički tim stručnjaka razvio je 4 nastavna plana i programa kurseva dopunjena materijalima za obuku za obuku u  Menadžmentu i preduzetništvu u kulturnim i kreativnim industrijama. U narednim danima (24-28. aprila 2023.) ćemo pilot testirati ove razvoje sa grupom od 15 studenata, koje nominuje svaki partner na projektu u okviru programa FENICE Intenzivne studije, koji će se održati u Varni, Bugarska. Ako ste zainteresovani za kurs, možete koristiti i posetom www.training.fenice-project.eu


Novelski pristupi. Pilot Testing.

Konferencija kreativnih partnerstava – Rumunija

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija o kreativnim partnerstvima – Rumunija

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

U Bukureštu je 30. marta održana 4. Konferencija kreativnih partnerstava. Događaj je okupio više od 30 osoba – studenata, kreatora politike i CCI preduzetnika koji su bili informisani o rezultatima projekta, ali i intenzivno uključeni u diskusiju o potrebi i potencijalu partnerstava i umrežavanja.


Potencijal CCI partnerstva u Rumuniji

Konferencija kreativnih partnerstava – Bugarska

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija kreativnih partnerstava – Bugarska

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

29. i 30. marta održali smo Konferenciju kreativnih partnerstava u Varni, Bugarska. U okviru ovog događaja predstavili smo naš rad pred više od 60 učesnika. Takođe smo posvetili vreme predstavljanju nekih dobrih primera menadžmenta i preduzetništva u CCI-ima, u razgovoru o potencijalnim međusektorskim partnerstvima i umrežavanju. Ako ste propustili konferenciju, još uvek možete da pogledate video sa njenog live stream-a na našoj Facebook stranici.


Potencijal CCI partnerstva u Bugarskoj

FENICE Izlazi su po finalizaciji

Od novembra 2020. toliko dana je potrošeno na diskusiju, istraživanje, razvoj naših rezultata i njihovo postavljanje na našu e-platformu. Bilo je to naporno vreme i težak posao, ali sigurni smo da je vredelo. Naša 4 ključna rezultata su spremna i dostupna za besplatan pristup na www.training.fenice-project.eu Kako nastavimo sa radom, biće nam drago da čujemo o svim sugestijama za moguća poboljšanja.


Konferencija kreativnih partnerstava – Portugal

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija o kreativnim partnerstvima – Portugal

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

Konferencija kreativnih partnerstava u Portugalu održana je 8. marta u Portu. Iskazano je veliko interesovanje i događaj je posetilo više od 70 ljudi. Ta publika je bila dobra platforma za širenje rezultata projekta, ali i za diskusiju o potencijalu CCis-a i mogućnostima za partnerstvo među operaterima, kao i sa akademskim krugom i kreatorima politike.


Potencijal CCI partnerstva u Portugalu

Konferencija kreativnih partnerstava – Grčka

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija o kreativnim partnerstvima – Grčka

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

Konferencija kreativnih partnerstava održana je 20. februara 2023. u Atini. Grčka je definitivno zemlja sa bogatom istorijom i kulturom, ali i sa dobrom praksom u uspostavljanju interdisciplinarnih partnerstava. Srećni smo što je deo njih predstavljen tokom našeg FENICE događaja.

Na događaju je učestvovao i međunarodni tim partnera na projektu. Ako ste propustili konferenciju, još uvek možete da pogledate video sa njenog live stream-a na našoj Facebook stranici.


Potencijal CCI partnerstva u Grčkoj

Konferencija kreativnih partnerstava – Srbija

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija kreativnih partnerstava – Srbija

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

Naš ciklus multiplikatorskih događaja započinjemo Konferencijom u Srbiji. Manifestacija je održana 12. decembra 2023. godine kada je Novi Sad još bio Evropska prestonica kulture. Bila mi je čast po prvi put predstaviti naše rezultate tokom ovog događaja. Međutim, prakse partnerstva koje su uspostavljene tokom ove posebne godine za Novi Sad i predstavljene na konferenciji inspirisale su naš tim istraživača u pogledu poboljšanja našeg nacrta poslovnog modela VŠU. Ako ste propustili konferenciju, još uvek možete da pogledate video sa njenog live stream-a na našoj Facebook stranici.


Potencijal CCI partnerstva u Srbiji

Jedanaesti partnerski sastanak

Naziv/vrsta događaja:  11. sastanak partnera

Ciljevi/Dnevni red: Pregled statusa projekta u svim aspektima. Finalizacija materijala i platforme za obuku i Brainstorming na VŠU – model partnerstva

Posle višemesečne plodne saradnje i zajedničkog rada, predstavnici FENICE partnera su se prvi put lično sreli. Ovaj prvi sastanak sa transnacionalnom mobilnošću održan je u Portu, Portugal 29. juna.

Svih 9 eksperata je aktivno učestvovalo u održanim prezentacijama i diskusijama o implementaciji projekta u svim aspektima – razvoj rezultata, finansijska implementacija, evaluacija i diseminacija. Konačno, oni su udružili svoje raznovrsno znanje kako bi razmišljali o strukturi modela poslovnog partnerstva VŠU i podrške preduzetništvu u CCI.


Tačno 20 meseci nakon početka projekta sreli smo se po prvi put na našem 11. partnerskom sastanku, ovog puta lično održanom u predivnom Portu.

>