7. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  7. sastanak partnera

Ciljevi/ Dnevni red: Usvajanje zajedničke strukture materijala za obuku

Tim projekta FENICE je još jednom pokazao svoju kreativnost i stručnost. Izazov našeg predmeta/kursa podrazumevao spajanje 2 potpuno različite studijske oblasti u 1, ali uz pomoć naše stručnosti i volje došli smo do odgovarajućeg rešenja. Rešenja smo istražili i ispitali u vidu izvodljivosti odabrane platforme e-učenja i na dobrom smo putu.


Pronašli smo fleksibilno rešenje za izazove organizovanja različitih aspekata studija, pristupa i iskustva različitih univerziteta u jednu zajedničku strukturu materijala za obuku.

6. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  6. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Početak razvoja nove projektne celine

Tim projekta FENICE  je uspešno kreirao ukupno 4 nastavna plana/kursa „Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama“ za studente i diplomirane studente poslovnih, umetničkih i humanističkih nauka, kao i za odrasle polaznike u istim oblastima. Ali, to je samo deo posla. Materijali za obuku, koji su namenski fokusirani na ishode učenja biće razrađeni unutar konzorcijuma. Danas smo započeli  sa radom na sledećem ishodu projekta i diskutovali o njegovoj odgovarajućoj zajedničkoj strukturi. Različiti univerziteti, različita praksa, različite teme i pristupi. Naš pristup u kreiranju nastavnog materijala/ materijala za obuku podrazumeva usvajanje najfleksibilnijeg mogućeg obrasca.


Proces kreiranja nastavnog materijala/ materijala za obuku je započet ovim sastankom.

EUNIS2021 Annual Congress

The Greek Universities Network (GUnet), partner na projektu FENICE, organizuje godišnji kongres EUNIS2021 “A New Era of Digital Transformation Challenges for Higher Education” 9 -11. juna 2021. godine. Otvoren je za sve evropske univerzitete! Više informacija na linku.


Godišnji kongres A new Era of Digital Transformation Challenges for Higher Education

5. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  5. sastanak partnera  

Ciljevi/ Dnevni red: Usvajanje pred-finalnog ishoda projekta, zajednički rad.

Partneri na projektu FENICE sastali su se 28. aprila kako bi potvrdili da su nastavni planovi „Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama“ za studente i diplomirane studente poslovnih, umetničkih i humanističkih nauka završeni.

Istraživački tim nastavlja sa prevođenjem nastavnih programa i proaktivnim razvojem nastavnih programa za učenje odraslih.


Nastavni planovi za predmet FENICE su spremni

4. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  4. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Diskusija o napretku rada na ishodima, zajednički rad.

Rad na izradi FENICE nastavnih planova znatno je napredovao nakon aktivne razmene nacrta i ideja putem e-pošte. Tim FENICE projekta sastao se 29. marta kako bi razgovarao o primeni pristupa iskustvenog učenja u izvođenju predmeta/ kursa u stvarnim okolnostima.

Naši nastavni planovi/ kursevi za studente poslovnih studija i ekonomije, kao i za studente umetnosti i humanističkih nauka bliže se završetku. Sledeće na dnevnom redu projekta – planovi obuke za obrazovanje odraslih.


Na koji način primeniti pristup iskustvenog učenja na nastavu predmeta/ kursa?

3. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  3. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Odluka o strukturi i temama predmeta/kursa “Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama”

Da li je preduzetnička teorija važna za uspešno poslovanje kreativnog biznisa ili ne? Koliko dobro student poslovnih studija treba da je upoznat sa studijama umetnosti i humanističkih nauka da bi mogao da planira i upravlja kreativnim biznisom? Ovo su samo neka od pitanja o kojima se diskutovalo tokom 3. sastanka partnera na projektu FENICE. Nije bilo lako, ali je tim projekta FENICE odabrao 10 tema koje će obuhvatiti najvažnija pitanja poslovnog planiranja kada su u pitanju kulturne i kreativne industrije kako bi ciljnim polaznicima pružili znanje neophodno za postizanje održivosti ove vrste specifičnog poslovanja.


Tim projekta FENICE je izabrao 10 tema koje će biti deo svakog FENICE nastavnog plana/kursa

2. sastanak partnera


Ime/vrsta događaja:  2. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: konceptualizacija IO1

Interdisciplinarni tim projekta FENICE sastao se 18. decembra kako bi diskutovao o prvom intelektualnom rezultatu – izradi nastavnog plana predmeta „Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama“ za studente i diplomirane studente poslovnih studija, umetničkih i humanističkih nauka. Iz ovih diskusija sa stručnjacima proizišlo je mnogo divnih ideja. Veoma smo uzbuđeni zbog mogućnosti razmene dobrih praksi, inovacija u sopstvenim poljima istraživanja i mogućnosti interdisciplinarnog rada.

Iz ovih diskusija sa stručnjacima proizišlo je mnogo divnih ideja.


1. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  1. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Diskusije o implementaciji projekta, planiranje implementacije, distribucija zadataka

Veoma plodan sastanak partnera kojim je započeta implementacija naše FENICE inicijative Razvijen je početkom 2020. godine na osnovu zajedničkih napora i zajedničkih vrednosti za razvoj interdisciplinarnih obrazovnih programa koji su u saglasnosti sa potrebama KKI. Projekat FENICE je konačno počeo sa radom. U naredna 24 meseca (od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2022.) skup međunarodnih stručnjaka iz Bugarske, Grčke, Portugalije, Srbije i Rumunije omogućiće interdisciplinarni rad poslovnih/ekonomskih studija, studija umetnosti, nasleđa, IT i medijskih studija . Na kraju, projekat FENICE će moći sa ponosom da predstavi nastavne planove/kurseve, materijale za obuku i e-učenje koji doprinose otklanjanju identifikovanih nedostataka u veštinama i pružaju mogućnosti za uvođenje i tradicionalnih i celoživotnih kurseva, prilagođenih potrebama ne-klasičnih studenata.


Ovaj sastanak je postavio osnov za plodnu saradnju.

>