Partneri


Varna Univerzitet za Menadžment

VUM je akreditovana privatna poslovna škola sa koja deluje od 1999. godine. Prva je bugarska VŠI sa obrazovnim programom isključivo na engleskom jeziku. 2009. godine uspostavila je strateško partnerstvo sa Cardiff MET univerzitetom kada je uveden i sistem dvostrukih diploma na osnovnim i master studijama.

Greek Academic Network

The Greek Universities Network (GUnet) je neprofitna civilna organizacija osnovana u septembru 2000. godine. Članice GUnet-a su svi univerziteti u Grčkoj.

Nacionalni univerzitet umetnosti u Bukureštu

Nacionalni univerzitet umetnosti u Bukureštu je najvažnija akademsko-umetnička institucija u Rumuniji sa više od 150 godina iskustva u sistemu strukovnog visokog obrazovanja. Trenutno ima preko 1300 studenata i preko 200 zaposlenih.

Universidade Portucalense Infante d Henrique – cooperativa de Ensino Superior Crl

Univerzitet Portucalense (UPT) je privatna VŠI, osnovana u junu 1986. godine sa sedištem u Portu, Portugalija. Univerzitet Portucalense u svim svojim aktivnostima daje privilegiju saradnji sa drugim institucijama, domaćim ili stranim. Partnerstva se formiraju kako bi povećala obim, generisala sinergiju i povećala efikasnost.

Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Saduje sa oko 50.000 studenata i 5.000 zaposlenih jedno od najvećih naučnih i obrazovnih središta u Centralnoj Evropi. U okviru Univerziteta realizuje se oko 400 akreditovanih studijskih programa na nivou osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija, čiji su nosioci fakulteti i Univerzitetski centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (UCIMSI). Studijski programi su savremeni i prate razvoj nauke i istraživanja.