Трета партньорска среща

Име/тип на събитието: 3-та партньорска среща

Цели/програма: Дискусия за структурата и темите на учебните програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии

Важна ли е теорията на предприемачеството за успешното функциониране на творчески бизнес или не? Колко дълбоко трябва един студент по бизнес да бъде потопен в изкуствата и хуманитарните науки, за да може да планира и управлява творчески бизнес? Това са само част от въпросите, обсъждани по време на 3-та партньорска среща на екипа на FENICE. Решението не беше лесно, но екипът на FENICE избра 10 теми, които ще обхващат най-съществените въпроси на бизнес планирането в културните и творческите индустрии, така че да предоставят на целевите обучаеми знанията, необходими за ефективно водене на този тип специфичен бизнес към жизнеспособност.


Екипът на FENICE избра 10 теми, които да бъдат включени във всеки от курсовете на проекта.