FENICE:

Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение

Пет утвърдени академични и научни институции се включиха във валоризирането на положителните ефекти на КТИ за местните и регионалните икономики и за идентифициране перспективите на развитие като в тази посока стартираха проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“, който се финансира по програма Еразъм+.

Тази съвместна инициатива се стреми да повиши качеството и приложимостта на обучението по бизнес и изкуства за нуждите на културните и творческите индустрии чрез фокусиране върху не-технологичните иновации, които се създават в креативната икономика на петте партньорски страни: България, Румъния, Португалия, Гърция и Сърбия.Последни новини

Интензивна програма за обучение
Събития

Интензивна програма за обучение

След месеци на ползотворно сътрудничество и съвместна работа партньорите от FENICE разработиха 4 интердисциплинарни курса за обучение по мениджмънт и предприемачество в КТИ.

Пилотиране на резултатите на FENICE
Новини

Пилотиране на резултатите на FENICE

Вече повече от две години нашият съвместен екип от експерти разработва 4 учебни програми, допълнени с учебни материали за обучение по Мениджмънт и предприемачество в културните и творческите индустрии.

Продуктите на FENICE са в етап на финализиране
Новини

Продуктите на FENICE са в етап на финализиране

Повече от две години нашият съвместен екип от експерти разработи 4 учебни програми, допълнени с учебни материали за обучение по мениджмънт и предприемачество в културните и творческите индустрии.