FENICE:

Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение

Пет утвърдени академични и научни институции се включиха във валоризирането на положителните ефекти на КТИ за местните и регионалните икономики и за идентифициране перспективите на развитие като в тази посока стартираха проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“, който се финансира по програма Еразъм+.

Тази съвместна инициатива се стреми да повиши качеството и приложимостта на обучението по бизнес и изкуства за нуждите на културните и творческите индустрии чрез фокусиране върху не-технологичните иновации, които се създават в креативната икономика на петте партньорски страни: България, Румъния, Португалия, Гърция и Сърбия.Последни новини