Партньори


Висше училище по мениджмънт

ВУМ е частно бизнес училище, което получава своята институционална акредитация през 1999 година. То става първото българско висше училище , което предлага програми, които се изучават изцяло на английски език. През 2009 година сключва стратегическо партньорство с университет Cardiff Metropolitan, чрез което въвежда бакалавърски и магистърски програми, които студентите завършват с двойни дипломи.

Гръцка мрежа на университетите

Гръцката мрежа на университетите – GUnet е сдружение с нестопанска цел, основано през септември 2000 год. Членове на GUnet са всички университети в Гърция.

Национален университет за изкуства в Букурещ

Националният университет за изкуства – Букурещ е най-важната румънска академична институция в областта на изкуствата с над 150-годишна история в системата на висшето образование. В него към момента се обучават над 1300 студенти, а преподавателският състав има повече от 200 квалифицирани членове.

Universidade Portucalense Infante d Henrique – cooperativa de Ensino Superior Crl

Portucalense University (UPT) е частно висше училище, създадено през юни 1986 г., разположено в Порто, Португалия. Във всички свои дейности UPT акцентира върху сътрудничеството с други институции -национални или чуждестранни. Партньорствата са предназначени за изграждане на капацитет, генериране на синергия и повишаване на ефективността.

Университет в Нови Сад

Университетът в Нови Сад, с повече от 50 000 студенти и 5 000 служители, е един от най-големите образователни и изследователски центрове в Централна Европа. Предлага около 400 акредитирани учебни програми на ниво бакалавър, магистър, специалист и докторант, провеждани в неговите факултети и в рамките на неговите центрове за интердисциплинарни и мултидисциплинарни изследвания. Учебните програми са модерни и актуални с най-новото развитие в науката и изследванията.