3. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  3. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Odluka o strukturi i temama predmeta/kursa “Menadžment i preduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama”

Da li je preduzetnička teorija važna za uspešno poslovanje kreativnog biznisa ili ne? Koliko dobro student poslovnih studija treba da je upoznat sa studijama umetnosti i humanističkih nauka da bi mogao da planira i upravlja kreativnim biznisom? Ovo su samo neka od pitanja o kojima se diskutovalo tokom 3. sastanka partnera na projektu FENICE. Nije bilo lako, ali je tim projekta FENICE odabrao 10 tema koje će obuhvatiti najvažnija pitanja poslovnog planiranja kada su u pitanju kulturne i kreativne industrije kako bi ciljnim polaznicima pružili znanje neophodno za postizanje održivosti ove vrste specifičnog poslovanja.


Tim projekta FENICE je izabrao 10 tema koje će biti deo svakog FENICE nastavnog plana/kursa