Интензивна програма за обучение

Име/вид на събитието: Интензивна програма за обучение

Цели/програма: Пилотно тестване на разработената учебна програма и учебни материали с група от 15 ученици

След месеци на ползотворно сътрудничество и съвместна работа партньорите от FENICE разработиха 4 интердисциплинарни курса за обучение по мениджмънт и предприемачество в КТИ.

Сега, в самия край на проекта, ние ги тестваме пилотно. В рамките на нашата 5-дневна интензивна учебна програма събрахме 15 млади хора от 5 партньорски държави и ги потопихме в спецификата на бизнеса в КТИ. Този обучителен процес беше много вълнуващ за участниците. Те се насладиха на програмата и споделят, че са научили много нови неща.

Събитието се проведе във Варна, България, в периода 24 – 28 април 2023 г.


В края на проекта е време за пилотно тестване на нашите продукти.

Конференция за творчески партньорства – Румъния

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – Румъния

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

На 30 март в Букурещ се проведе четвъртата конференция за творчески партньорства. Събитието събра повече от 30 души – студенти, политици и предприемачи в областта на творчеството и иновациите, които бяха информирани за резултатите от проекта, но и участваха в дискусия за необходимостта и потенциала на партньорствата и работата в мрежа.


Потенциал на партньорствата в областта на КТИ в Румъния

Конференция за творчески партньорства – България

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – България

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

На 29 и 30 март проведохме нашата конференция за творчески партньорства във Варна, България. В рамките на това събитие представихме работата си пред повече от 60 участници. Отделихме време и за представяне на някои добри примери за управление и предприемачество в КТИ, за обсъждане на потенциални междусекторни партньорства и работа в мрежа. Ако сте пропуснали конференцията, все още можете да гледате видеото от нейното предаване на живо в нашата страница във Facebook.


Потенциал на партньорствата в областта на КТИ в България

Конференция за творчески партньорства – Португалия

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – Португалия

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

Конференцията за творчески партньорства в Португалия се проведе на 8 март в Порто. Интересът към нея беше голям, а събитието беше посетено от над 70 души. Тази аудитория беше добра платформа за разпространение на резултатите от проекта, но също така и за обсъждане на потенциала на КТИ и възможностите за партньорство между операторите, както и с академичните среди и политиците.


Потенциал на партньорствата на ТПП в Португалия

Конференция за творчески партньорства – Гърция

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – Гърция

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

Конференцията за творчески партньорства се проведе на 20 февруари 2023 г. в Атина. Гърция определено е страна с богата история и култура, но и с добри практики в създаването на интердисциплинарни партньорства. Щастливи сме, че част от тях бяха представени по време на нашето събитие в рамките на FENICE.

Международният екип на партньорите по проекта също взе участие в събитието. Ако сте пропуснали конференцията, все още можете да гледате видеото от нейното предаване на живо в нашата страница във Facebook.


Потенциал на партньорствата на КТИ в Гърция

Конференция за творчески партньорства – Сърбия

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – Сърбия

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

Започваме цикъла си от събития “Multiplier” с конференция в Сърбия. Събитието се провежда на 12 декември 2023 г., когато Нови Сад все още е Европейска столица на културата. За нас беше чест да представим нашите резултати за първи път по време на това събитие. Въпреки това практиките на партньорство, установени през тази специална за Нови Сад година и представени по време на конференцията, вдъхновиха нашия екип от изследователи по отношение на подобренията на нашия проектен модел за сътрудничество ВУЗ-бизнес. Ако сте пропуснали конференцията, все още можете да гледате видеото от нейното предаване на живо в нашата страница във Facebook.


Потенциал на партньорствата в областта на КТИ в Сърбия

Единадесета партньорска среща

Име/вид на събитието:  11та партньорска среща 

Цели/Програма: Преглед на състоянието на проекта във всички аспекти. Финализиране на материалите за обучение и платформата, както и брейнсторминг на модела на партньорство между ВУЗ-овете

След месеци на ползотворно сътрудничество и съвместна работа представителите на партньорите на FENICE се срещнаха лично за първи път. Тази първа среща с транснационална мобилност се проведе в Порто, Португалия, на 29 юни.

Всички 9 експерти участваха активно в проведените презентации и дискусии, разглеждащи изпълнението на проекта във всички аспекти – разработване на продукти, финансово изпълнение, оценка и разпространение. Накрая те обединиха своите разнообразни знания, за да обсъдят структурата на модел за партньорство между ВУЗ-овете и бизнеса в подкрепа на предприемачеството в КТИ.


Точно 20 месеца след началото на проекта се срещнахме за първи път по време на 11-ата ни партньорска среща, която този път се състоя на живо в прекрасния Порто.

Седма партньорска среща

Име/тип на събитието: 7-ма партньорска среща

Цели/програма: Приемане на обща структура за учебните материали

Екипът на FENICE за пореден път прояви своята креативност и опит. Предизвикателството на нашия курс е да постави 2 тотално различни научни сфери на едно място, но нашият опит и желание ни дават подходящите решения. Тези решения трябва да бъдат изследвани и тествани от гледна точка на приложимостта на избраната платформа за електронно обучение, но ние вървим по правилният път.


Намерихме гъвкаво решение на предизвикателството да организираме обучение в различни аспекти, университетски подходи и опит в 1 обща структура за обучителни материали.

Шеста партньорска среща

Име/тип на събитието: 6-та партньорска среща

Цели/програма: Стартиране на разработването на следващия резултат от проекта

Екипът на FENICE успешно финализира общо 4 учебни програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии” за студенти и лица, завършили специалност в направленията на бизнес или изкуства и хуманитарни науки, и за възрастни, обучаващи се в същите области. Но това беше само част от работата. Набор от съдържателни, фокусирани върху резултатите от обучението учебни материали ще бъде предмет на разработване в рамките на консорциума. Днес започнахме с обсъждане на следващия продукт по проекта и определяне на подходяща обща структура за него. Различни университети, различна практика, различни теми и подходи. Разработването ще организираме по начин, който да приемем най-гъвкавия модел за учебни материали.


Разработването на учебните материали беше стартирано с тази среща.

Пета партньорска среща

Име/тип на събитието: 5-та партньорска среща

Цели/програма: Адаптиране на предфиналната разработка, съвместна работа

Партньорите на FENICE се срещнаха на 28 април, за да потвърдят, че учебните програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии“ за студенти и завършили бизнес и изкуства и хуманитарни науки са готови.

Изследователският екип продължава с превода на учебните програми и активното разработване на програмите за възрастни.


Програмите на курс FENICE за обучаеми са готови.

>