Седма партньорска среща

Име/тип на събитието: 7-ма партньорска среща

Цели/програма: Приемане на обща структура за учебните материали

Екипът на FENICE за пореден път прояви своята креативност и опит. Предизвикателството на нашия курс е да постави 2 тотално различни научни сфери на едно място, но нашият опит и желание ни дават подходящите решения. Тези решения трябва да бъдат изследвани и тествани от гледна точка на приложимостта на избраната платформа за електронно обучение, но ние вървим по правилният път.


Намерихме гъвкаво решение на предизвикателството да организираме обучение в различни аспекти, университетски подходи и опит в 1 обща структура за обучителни материали.

Шеста партньорска среща

Име/тип на събитието: 6-та партньорска среща

Цели/програма: Стартиране на разработването на следващия резултат от проекта

Екипът на FENICE успешно финализира общо 4 учебни програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии” за студенти и лица, завършили специалност в направленията на бизнес или изкуства и хуманитарни науки, и за възрастни, обучаващи се в същите области. Но това беше само част от работата. Набор от съдържателни, фокусирани върху резултатите от обучението учебни материали ще бъде предмет на разработване в рамките на консорциума. Днес започнахме с обсъждане на следващия продукт по проекта и определяне на подходяща обща структура за него. Различни университети, различна практика, различни теми и подходи. Разработването ще организираме по начин, който да приемем най-гъвкавия модел за учебни материали.


Разработването на учебните материали беше стартирано с тази среща.

Пета партньорска среща

Име/тип на събитието: 5-та партньорска среща

Цели/програма: Адаптиране на предфиналната разработка, съвместна работа

Партньорите на FENICE се срещнаха на 28 април, за да потвърдят, че учебните програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии“ за студенти и завършили бизнес и изкуства и хуманитарни науки са готови.

Изследователският екип продължава с превода на учебните програми и активното разработване на програмите за възрастни.


Програмите на курс FENICE за обучаеми са готови.

Четвърта партньорска среща

Име/тип на събитието: 4-та партньорска среща

Цели/програма: Дискусия за напредъка на разработката на продукта, съвместна работа

Работата по изработването на учебните програми на FENICE напредна много след активен обмен на чернови и идеи чрез електронна поща. На 29 март екипът на FENICE се срещна, за да обсъди прилагането на подхода за учене чрез опит при преподаване на курса в реални условия.

Нашите курсове за студенти в областта на (1) бизнес науките и (2) изкуствата и хуманитарните науки са на етап финалииране. Следващият в дневния ред на проекта – учебни програми за възрастни.


Как да приложим подхода на учене чрез опит при преподаване на курса в реални условия?

Трета партньорска среща

Име/тип на събитието: 3-та партньорска среща

Цели/програма: Дискусия за структурата и темите на учебните програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии

Важна ли е теорията на предприемачеството за успешното функциониране на творчески бизнес или не? Колко дълбоко трябва един студент по бизнес да бъде потопен в изкуствата и хуманитарните науки, за да може да планира и управлява творчески бизнес? Това са само част от въпросите, обсъждани по време на 3-та партньорска среща на екипа на FENICE. Решението не беше лесно, но екипът на FENICE избра 10 теми, които ще обхващат най-съществените въпроси на бизнес планирането в културните и творческите индустрии, така че да предоставят на целевите обучаеми знанията, необходими за ефективно водене на този тип специфичен бизнес към жизнеспособност.


Екипът на FENICE избра 10 теми, които да бъдат включени във всеки от курсовете на проекта.

Втора партньорска среща


Име/тип на събитието: 2-ра партньорска среща

Цели/програма: концепция на ИП1

Международният екип на FENICE се срещна на 18 декември, за да обсъди първия интелектуален продукт – разработването на учебни програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии” за студенти и лица, завършили обучение в направленията на (1) бизнес и икономика и (2) изкуства и хуманитарни науки. Много прекрасни идеи се появиха по време на „мозъчната атака“ на експертите. Всички сме толкова развълнувани от възможността да обменяме добри практики, да иновираме собствена изследователска област и да улесним нейното обогатяване.

Много прекрасни идеи се появиха по време на „мозъчната атака“ на експертите.


Първа партньорска среща

Име/тип на събитието: 1-ва партньорска среща

Цели/програма: Обсъждане на изпълнението на проекта, планиране на изпълнението, разпределение на задачите

Една много ползотворна партньорска среща постави началото на реализацията на нашата инициатива FENICE. Проектът е разработен в началото на 2020 г. въз основа на съвместни усилия и споделени ценности за разработване на интердисциплинарни образователни програми, които отговарят на нуждите на КТИ. Проектът FENICE най-накрая беше стартиран. През следващите 24 месеца (от 1 ноември 2020 г. до 31 октомври 2022 г.) група международни експерти от България, Гърция, Португалия, Сърбия и Румъния ще улесни взаимното обогатяване между науките за бизнеса/икономиката, изкуството, наследството, ИТ и медиите. В края си FENICE ще може с гордост да представи учебни планове, учебни материали и електронно обучение, като допринася за покриването на идентифицираните пропуски в уменията и предоставя възможности за създаване както на традиционни, така и на курсове за УЦЖ, адаптирани към нуждите на нетрадиционните студенти.


Тази среща постави основата за ползотворно сътрудничество.

>