Новини

Пилотиране на резултатите на FENICE

Пилотиране на резултатите на FENICE

Вече повече от две години нашият съвместен екип от експерти разработва 4 учебни програми, допълнени с учебни материали за обучение по Мениджмънт и предприемачество в културните и творческите индустрии.

Продуктите на FENICE са в етап на финализиране

Продуктите на FENICE са в етап на финализиране

Повече от две години нашият съвместен екип от експерти разработи 4 учебни програми, допълнени с учебни материали за обучение по мениджмънт и предприемачество в културните и творческите индустрии.