Четвърта партньорска среща

Име/тип на събитието: 4-та партньорска среща

Цели/програма: Дискусия за напредъка на разработката на продукта, съвместна работа

Работата по изработването на учебните програми на FENICE напредна много след активен обмен на чернови и идеи чрез електронна поща. На 29 март екипът на FENICE се срещна, за да обсъди прилагането на подхода за учене чрез опит при преподаване на курса в реални условия.

Нашите курсове за студенти в областта на (1) бизнес науките и (2) изкуствата и хуманитарните науки са на етап финалииране. Следващият в дневния ред на проекта – учебни програми за възрастни.


Как да приложим подхода на учене чрез опит при преподаване на курса в реални условия?