4. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  4. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Diskusija o napretku rada na ishodima, zajednički rad.

Rad na izradi FENICE nastavnih planova znatno je napredovao nakon aktivne razmene nacrta i ideja putem e-pošte. Tim FENICE projekta sastao se 29. marta kako bi razgovarao o primeni pristupa iskustvenog učenja u izvođenju predmeta/ kursa u stvarnim okolnostima.

Naši nastavni planovi/ kursevi za studente poslovnih studija i ekonomije, kao i za studente umetnosti i humanističkih nauka bliže se završetku. Sledeće na dnevnom redu projekta – planovi obuke za obrazovanje odraslih.


Na koji način primeniti pristup iskustvenog učenja na nastavu predmeta/ kursa?