Годишен конгрес EUNIS2021

Гръцката мрежа на университетите (GUnet), партньор по проекта FENICE, организира годишен конгрес EUNIS2021 „Нова ера на предизвикателствата на цифровата трансформация за висшето образование“ на 9-11 юни 2021 г. Той е отворен за всички европейски университети! Можете да намерите повече информация тук.


Годишен конгрес „Нова ера на предизвикателствата на цифровата трансформация за висшето образование“