Шеста партньорска среща

Име/тип на събитието: 6-та партньорска среща

Цели/програма: Стартиране на разработването на следващия резултат от проекта

Екипът на FENICE успешно финализира общо 4 учебни програми „Мениджмънт и предприемачество в културните и творчески индустрии” за студенти и лица, завършили специалност в направленията на бизнес или изкуства и хуманитарни науки, и за възрастни, обучаващи се в същите области. Но това беше само част от работата. Набор от съдържателни, фокусирани върху резултатите от обучението учебни материали ще бъде предмет на разработване в рамките на консорциума. Днес започнахме с обсъждане на следващия продукт по проекта и определяне на подходяща обща структура за него. Различни университети, различна практика, различни теми и подходи. Разработването ще организираме по начин, който да приемем най-гъвкавия модел за учебни материали.


Разработването на учебните материали беше стартирано с тази среща.