Конференция за творчески партньорства – Португалия

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – Португалия

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

Конференцията за творчески партньорства в Португалия се проведе на 8 март в Порто. Интересът към нея беше голям, а събитието беше посетено от над 70 души. Тази аудитория беше добра платформа за разпространение на резултатите от проекта, но също така и за обсъждане на потенциала на КТИ и възможностите за партньорство между операторите, както и с академичните среди и политиците.


Потенциал на партньорствата на ТПП в Португалия