Konferencija kreativnih partnerstava – Portugal

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija o kreativnim partnerstvima – Portugal

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

Konferencija kreativnih partnerstava u Portugalu održana je 8. marta u Portu. Iskazano je veliko interesovanje i događaj je posetilo više od 70 ljudi. Ta publika je bila dobra platforma za širenje rezultata projekta, ali i za diskusiju o potencijalu CCis-a i mogućnostima za partnerstvo među operaterima, kao i sa akademskim krugom i kreatorima politike.


Potencijal CCI partnerstva u Portugalu