Продуктите на FENICE са в етап на финализиране

От ноември 2020 г. насам толкова много дни бяха прекарани в обсъждане, проучване, разработване на нашите продукти и тяхното качване в нашата електронна платформа. Беше натоварен период и упорита работа, но сме сигурни, че си заслужава. Нашите 4 ключови продукта са готови и предоставени за свободен достъп на адрес www.training.fenice-project.eu. Докато продължаваме работата си, ще се радваме да чуем за всякакви предложения за възможни подобрения.