FENICE Izlazi su po finalizaciji

Od novembra 2020. toliko dana je potrošeno na diskusiju, istraživanje, razvoj naših rezultata i njihovo postavljanje na našu e-platformu. Bilo je to naporno vreme i težak posao, ali sigurni smo da je vredelo. Naša 4 ključna rezultata su spremna i dostupna za besplatan pristup na www.training.fenice-project.eu Kako nastavimo sa radom, biće nam drago da čujemo o svim sugestijama za moguća poboljšanja.