Конференция за творчески партньорства – Румъния

Име/вид на събитието: Конференция за творчески партньорства – Румъния

Цели/програма: Представяне на резултатите от проекта FENICE и насърчаване на междусекторните партньорства

На 30 март в Букурещ се проведе четвъртата конференция за творчески партньорства. Събитието събра повече от 30 души – студенти, политици и предприемачи в областта на творчеството и иновациите, които бяха информирани за резултатите от проекта, но и участваха в дискусия за необходимостта и потенциала на партньорствата и работата в мрежа.


Потенциал на партньорствата в областта на КТИ в Румъния