Konferencija kreativnih partnerstava – Rumunija

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija o kreativnim partnerstvima – Rumunija

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

U Bukureštu je 30. marta održana 4. Konferencija kreativnih partnerstava. Događaj je okupio više od 30 osoba – studenata, kreatora politike i CCI preduzetnika koji su bili informisani o rezultatima projekta, ali i intenzivno uključeni u diskusiju o potrebi i potencijalu partnerstava i umrežavanja.


Potencijal CCI partnerstva u Rumuniji