4η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 4η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Συζήτηση για την πρόοδο της ανάπτυξης του προϊόντος, συνεργασία

Οι εργασίες για την ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του FENICE έχουν προχωρήσει πολύ μετά από μια ενεργή ανταλλαγή σχεδίων και ιδεών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις 29 Μαρτίου, η ομάδα του FENICE συναντήθηκε για να συζητήσει την εφαρμογή της προσέγγισης της βιωματικής μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος με πραγματικούς όρους.

Τα μαθήματά μας για φοιτητές Επιχειρήσεων και Οικονομικών και για φοιτητές Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών πλησιάζουν προς την ολοκλήρωση. Επόμενο στην ατζέντα του έργου – τα αναλυτικά προγράμματα εκμάθησης ενηλίκων.


Πώς να εφαρμόσετε τη βιωματική προσέγγιση μάθησης στη διδασκαλία του μαθήματος με πραγματικούς όρου?