6η συνάντηση εταίρων

Όνομα/τύπος εκδήλωσης: 6η συνάντηση εταίρων

Στόχοι/Ατζέντα: Έναρξη της ανάπτυξης του επόμενου αποτελέσματος/προϊόντος του έργου.

Η ομάδα του FENICE ολοκλήρωσε με επιτυχία συνολικά 4 προγράμματα σπουδών στη «Διαχείριση και Επιχειρηματικότητα στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» για φοιτητές και απόφοιτους από σχολές επιχειρήσεων, τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών και για ενήλικες που μορφώνονται στους ίδιους τομείς. Αυτό όμως ήταν μόνο μέρος της δουλειάς. Ένα σύνολο συνειδητού, εστιασμένου στα μαθησιακά αποτελέσματα εκπαιδευτικού υλικού θα αποτελέσει αντικείμενο ανάπτυξης εντός της κοινοπραξίας. Σήμερα, ξεκινήσαμε με μια ανάκληση του παραδοτέου του επόμενου έργου και συζήτηση για μια κατάλληλη κοινή δομή. Διαφορετικά πανεπιστήμια, διαφορετική πρακτική, διαφορετικά θέματα και προσεγγίσεις. Θα προσεγγίσουμε την ανάπτυξη με τρόπο ώστε να υιοθετήσουμε το πιο ευέλικτο πρότυπο για εκπαιδευτικό υλικό.


Με τη συνάντηση αυτή ξεκίνησε η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.