Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ελλάδα

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ελλάδα

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Το συνέδριο για τις δημιουργικές συνεργασίες πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2023 στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι σίγουρα μια χώρα με πλούσια ιστορία και πολιτισμό αλλά και με καλές πρακτικές στη δημιουργία διεπιστημονικών συνεργασιών. Είμαστε ευτυχείς που μέρος αυτών παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας FENICE.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης η διεθνής ομάδα των εταίρων του έργου. Εάν χάσατε το συνέδριο, μπορείτε ακόμα να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη ζωντανή ροή του στη σελίδα μας στο Facebook.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στην Ελλάδα