Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ρουμανία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνέδριο δημιουργικών συνεργασιών – Ρουμανία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι το 4ο Συνέδριο Δημιουργικών Συμπράξεων. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 30 άτομα – φοιτητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιχειρηματίες της ΚτΠ, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και συμμετείχαν εντατικά στη συζήτηση για την ανάγκη και τις δυνατότητες των συμπράξεων και της δικτύωσης.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στη Ρουμανία