Εντατικό πρόγραμμα σπουδών

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Εντατικό Πρόγραμμα Σπουδών

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Να δοκιμαστεί πιλοτικά το πρόγραμμα μαθημάτων και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε σε μια ομάδα 15 φοιτητών.

Μετά από μήνες γόνιμης συνεργασίας και κοινής εργασίας, οι εταίροι της FENICE ανέπτυξαν 4 διεπιστημονικά μαθήματα για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις ΚΠΕ.

Τώρα, στο τέλος του έργου, τα δοκιμάζουμε πιλοτικά. Στο πλαίσιο του εντατικού προγράμματος σπουδών διάρκειας 5 ημερών συγκεντρώσαμε 15 νέους από 5 χώρες εταίρους και τους βυθίσαμε στις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων στις ΚΠΙ. Αυτή η εκπαιδευτική εμπειρία ήταν πολύ συναρπαστική για τους συμμετέχοντες. Απόλαυσαν το πρόγραμμα και μοιράζονται ότι έμαθαν πολλά νέα πράγματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγαρίας την περίοδο 24 – 28 Απριλίου 2023.


Στο τέλος του έργου ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε πιλοτικά τα αποτελέσματά μας.