Εκδηλώσεις

Εντατικό πρόγραμμα σπουδών

Εντατικό πρόγραμμα σπουδών

Μετά από μήνες γόνιμης συνεργασίας και κοινής εργασίας, οι εταίροι της FENICE ανέπτυξαν 4 διεπιστημονικά μαθήματα για την κατάρτιση στη διαχείριση και την επιχειρηματικότητα στις ΚΠΕ.