1. sastanak partnera

Ime/vrsta događaja:  1. sastanak partnera 

Ciljevi/ Dnevni red: Diskusije o implementaciji projekta, planiranje implementacije, distribucija zadataka

Veoma plodan sastanak partnera kojim je započeta implementacija naše FENICE inicijative Razvijen je početkom 2020. godine na osnovu zajedničkih napora i zajedničkih vrednosti za razvoj interdisciplinarnih obrazovnih programa koji su u saglasnosti sa potrebama KKI. Projekat FENICE je konačno počeo sa radom. U naredna 24 meseca (od 1. novembra 2020 do 31. oktobra 2022.) skup međunarodnih stručnjaka iz Bugarske, Grčke, Portugalije, Srbije i Rumunije omogućiće interdisciplinarni rad poslovnih/ekonomskih studija, studija umetnosti, nasleđa, IT i medijskih studija . Na kraju, projekat FENICE će moći sa ponosom da predstavi nastavne planove/kurseve, materijale za obuku i e-učenje koji doprinose otklanjanju identifikovanih nedostataka u veštinama i pružaju mogućnosti za uvođenje i tradicionalnih i celoživotnih kurseva, prilagođenih potrebama ne-klasičnih studenata.


Ovaj sastanak je postavio osnov za plodnu saradnju.