Konferencija kreativnih partnerstava – Srbija

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija kreativnih partnerstava – Srbija

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

Naš ciklus multiplikatorskih događaja započinjemo Konferencijom u Srbiji. Manifestacija je održana 12. decembra 2023. godine kada je Novi Sad još bio Evropska prestonica kulture. Bila mi je čast po prvi put predstaviti naše rezultate tokom ovog događaja. Međutim, prakse partnerstva koje su uspostavljene tokom ove posebne godine za Novi Sad i predstavljene na konferenciji inspirisale su naš tim istraživača u pogledu poboljšanja našeg nacrta poslovnog modela VŠU. Ako ste propustili konferenciju, još uvek možete da pogledate video sa njenog live stream-a na našoj Facebook stranici.


Potencijal CCI partnerstva u Srbiji