Jedanaesti partnerski sastanak

Naziv/vrsta događaja:  11. sastanak partnera

Ciljevi/Dnevni red: Pregled statusa projekta u svim aspektima. Finalizacija materijala i platforme za obuku i Brainstorming na VŠU – model partnerstva

Posle višemesečne plodne saradnje i zajedničkog rada, predstavnici FENICE partnera su se prvi put lično sreli. Ovaj prvi sastanak sa transnacionalnom mobilnošću održan je u Portu, Portugal 29. juna.

Svih 9 eksperata je aktivno učestvovalo u održanim prezentacijama i diskusijama o implementaciji projekta u svim aspektima – razvoj rezultata, finansijska implementacija, evaluacija i diseminacija. Konačno, oni su udružili svoje raznovrsno znanje kako bi razmišljali o strukturi modela poslovnog partnerstva VŠU i podrške preduzetništvu u CCI.


Tačno 20 meseci nakon početka projekta sreli smo se po prvi put na našem 11. partnerskom sastanku, ovog puta lično održanom u predivnom Portu.