Konferencija kreativnih partnerstava – Bugarska

Naziv/vrsta događaja:  Konferencija kreativnih partnerstava – Bugarska

Ciljevi/Agenda: Predstavljanje rezultata FENICE i podsticanje međusektorskih partnerstava

29. i 30. marta održali smo Konferenciju kreativnih partnerstava u Varni, Bugarska. U okviru ovog događaja predstavili smo naš rad pred više od 60 učesnika. Takođe smo posvetili vreme predstavljanju nekih dobrih primera menadžmenta i preduzetništva u CCI-ima, u razgovoru o potencijalnim međusektorskim partnerstvima i umrežavanju. Ako ste propustili konferenciju, još uvek možete da pogledate video sa njenog live stream-a na našoj Facebook stranici.


Potencijal CCI partnerstva u Bugarskoj