Universidade Portucalense Infante d Henrique-cooperativa de Ensino Superior Crl

Univerzitet Portucalense (UPT) je privatna VŠI, osnovana u junu 1986. godine sa sedištem u Portu, Portugalija. UPT je organizovan u pet departmana:

  • Ekonomija i menadžment
  • Nauka i tehnologija
  • Pravo
  • Psihologija i obrazovanje
  • Turizam, nasleđe i kultura

U ponudi su studijski programi prvog, drugog i trećeg ciklusa, strukturirani prema načelima Bolonjskog procesa. Cilj UPT-a je da postane model u visokom obrazovanju, koristeći prednosti sinergije različitih departmana.

Univerzitet Portucalense u svim svojim aktivnostima daje privilegiju saradnji sa drugim institucijama, domaćim ili stranim. Partnerstva se formiraju kako bi povećala obim, generisala sinergiju i povećala efikasnost.

Istraživanja na UPT su organizovana unutar tri istraživačka centra: REMIT (Research on Economics, Management and Information Technologies), IJP (Portucalense Institute for Legal Research) i INPP (The Institute of Human Development Portucalense).

Fakulteti UPT-a primenjuju nekoliko inovativnih metodologija obuke, nastavu i učenje zasnovano na stvarnim problemima, “izokrenutu učionicu” i timsko učenje. Takođe, Centar za izvrsnost u nastavi (CET-UPT) promoviše pedagoške inovacije i najbolje prakse u korišćenju inovativnih metodologija obuke.