Universidade Portucalense Infante d Henrique-cooperativa de Ensino Superior Crl

Portucalense University (UPT) е частно висше училище, създадено през юни 1986 г., разположено в Порто, Португалия. UPT е организиран в пет отдела:

  • Икономика и мениджмънт
  • Наука и технологии
  • Право
  • Психология и образование
  • Туризъм, историческо наследство и култура

Те преподават програми от 1-ви, 2-ри и 3-ти цикъл, структурирани в съответствие с Болонския процес. UPT има за цел да бъде модел във висшето образование, като се възползва от предимствата на синергията на различните департаменти.

Във всички свои дейности Portucalense University акцентира върху сътрудничеството с други институции, национални или чуждестранни. Партньорствата са предназначени за изграждане на капацитет, генериране на синергии и повишаване на ефективността.

Изследванията на UPT са организирани в три изследователски центъра: REMIT (Изследвания по икономика, управление и информационни технологии), IJP (Институт за правни изследвания) и INPP (Институт за човешко развитие).

Преподавателите на UPT прилагат няколко иновативни методологии за обучение, а именно учене и преподаване основани на реални проблеми, обърната класна стая и екипно обучение. Към висшето училище функционира и Център за върхови постижения в преподаването (CET-UPT), който насърчава педагогическите иновации и най-добрите практики при използването на иновативни методики за обучение.