Първа партньорска среща

Име/тип на събитието: 1-ва партньорска среща

Цели/програма: Обсъждане на изпълнението на проекта, планиране на изпълнението, разпределение на задачите

Една много ползотворна партньорска среща постави началото на реализацията на нашата инициатива FENICE. Проектът е разработен в началото на 2020 г. въз основа на съвместни усилия и споделени ценности за разработване на интердисциплинарни образователни програми, които отговарят на нуждите на КТИ. Проектът FENICE най-накрая беше стартиран. През следващите 24 месеца (от 1 ноември 2020 г. до 31 октомври 2022 г.) група международни експерти от България, Гърция, Португалия, Сърбия и Румъния ще улесни взаимното обогатяване между науките за бизнеса/икономиката, изкуството, наследството, ИТ и медиите. В края си FENICE ще може с гордост да представи учебни планове, учебни материали и електронно обучение, като допринася за покриването на идентифицираните пропуски в уменията и предоставя възможности за създаване както на традиционни, така и на курсове за УЦЖ, адаптирани към нуждите на нетрадиционните студенти.


Тази среща постави основата за ползотворно сътрудничество.