Συνέδριο για δημιουργικές συνεργασίες – Βουλγαρία

Όνομα/τύπος της εκδήλωσης: Συνδιάσκεψη για δημιουργικές συνεργασίες – Βουλγαρία

Στόχοι/ημερήσια διάταξη: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της FENICE και προώθηση των διατομεακών συμπράξεων

Στις 29 και 30 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε το Συνέδριο Δημιουργικών Συνεργασιών στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης παρουσιάσαμε το έργο μας σε περισσότερους από 60 συμμετέχοντες. Αφιερώσαμε επίσης χρόνο για να παρουσιάσουμε ορισμένα καλά παραδείγματα διαχείρισης και επιχειρηματικότητας στις ΚΠΕ, συζητώντας πιθανές διατομεακές συνεργασίες και δικτύωση. Εάν χάσατε το συνέδριο, μπορείτε ακόμα να παρακολουθήσετε το βίντεο από τη ζωντανή ροή του στη σελίδα μας στο Facebook.


Δυναμικό των συμπράξεων CCI στη Βουλγαρία